10% zniżki dla członków Polskiego Związku Łowieckiego

Statute

Regulamin płatności i rezerwacji

1. Rezerwacja gwarantowana to rezerwacja opłacona zadatkiem w wysokości 30% wartości rezerwacji do 3 dni od złożenia rezerwacji

2. Brak wpłaty zadatku za rezerwację w terminie wskazanym anuluje rezerwację.

3. Pozostała płatność za cały pobyt z góry następuje w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień. Płatności można dokonywać: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na poniżej podany nr konta:

Dworek Myśliwski „Hubert”

ul. Kowaniec 102

34-400 Nowy Targ 

NIP: 735 20 23 819

Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej

nr konta: 30 87910009 0000 0000 2958 0006

4. Opłata za niewykorzystana część pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie powoduje zwrotu pieniędzy. 

5. Niepojawienie się gościa do godziny 10:00 dnia następnego skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

6. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia , niedojazd gościa , nie powoduje zwrotu pieniędzy.

7. Posiłki są wydawane w godzinach: 

• śniadanie: 8:00-10:00

• obiadokolacja: 15:00-17:00

niepojawienie się w wyznaczonych godzinach jest równoznaczne z rezygnacją z posiłku. Zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu należność za posiłek nie jest zwracana.

8. Zadatek wpłacony na poczet pobytu nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z rezerwacji. Możliwe jest jedynie wykorzystanie go w innym czasie jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, pod warunkiem, iż obiekt dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Opłata za zagubienie klucza lub karty – 50 zł.


Regulamin Dworku Myśliwskiego „Hubert”

Rozpoczęcie pobytu w D M „Hubert” jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

I.

1. Pokój jest wynajmowany na doby lub na termin ustalony przy rezerwacji.

2. Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

3. W karcie meldunkowej Gość osobiście i czytelnie wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

4. W przypadku meldunku Gościa bez okazania dokumentu tożsamości, Gość zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania należności „z góry” za usługi ( np. nocleg , obiadokolacja).

5. Doba hotelowa od 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 9.00 w dniu , w którym mija termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące dla DM „ Hubert”. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie , co skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen .

II.

1. W dworku obowiązuje cisza nocna w godz. od 22.00 do 6.00 dnia następnego.

2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z gościnności DM „ Hubert” zobowiązani są do takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.

3. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 22.00

4. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Opłata doliczona zostanie według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.

5. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

6. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Z zachowania dzieci oraz za szkody wynikłe z niewłaściwego zachowania odpowiadają opiekunowie prawni dzieci lub opiekunowie grup.

7. Na terenie DM „Hubert”, w tym – w pokojach i na balkonach obowiązuje obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych (ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)

8. Złamanie zakazu w/w zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa, na pokrycie kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku wywołania przez gościa fałszywego alarmu i przyjazdu straży pożarnej gość ponosi pełna odpowiedzialność prawną oraz finansową. 

9. DM “Hubert” akceptuje zwierzęta. Akceptujemy tylko psy i koty. Opłata za zwierzęta to 50 zl za 1 dobę. Dodatkowo wymagana jest kaucja w wysokości 500 zł. W przypadku braku zniszczeń pieniądze zostaną zwrócone. 

III

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną a wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w obiekcie powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.

2. O zaistniałej szkodzie Gość poinformować niezwłocznie Recepcję.

3. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: ładowarki lub zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.

4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

5. Odpowiedzialność DM „Hubert” za rzeczy wniesione do pokoju podlega ograniczeniu, którą regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego . jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

IV

1. Obiekt Dworek Myśliwski „Hubert” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję. Rozpatrywane będą tylko te reklamacje, które zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu meldunku. 

2. DM „Hubert” ma obowiązek zapewnić:

warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

bezpieczeństwo pobytu i dyskrecję;

profesjonalną i uprzejmą obsługę

sprzątanie pokoju , wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.

sprzątanie na życzenie gości.

3. Na życzenie gościa DM „ Hubert” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

4. W obiekcie jest zakaz poruszania się w butach narciarskich oraz zakaz wnoszenia do pokoju sprzętu narciarskiego. Nakazuje się do składowania sprzętu narciarskiego w wyznaczonych w tym celu pomieszczeniach, o czym mówi odrębny regulamin korzystania z przechowalni sprzętu dostępny w obiekcie. 

5. DM „Hubert” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa na terenie parkingu . Parking DM “Hubert” nie jest parkingiem strzeżonym.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania z zawartych w nim zasad.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close